*

 *
פרטי הילד/ה :
 *
 *
 *
 *
 *
 *

האם הילד הולך לבד בסוף יום ?  *


ארוחת צהריים (נא לבחור) :  *פרטי ההורים :
 *
 *


 *
 *
הצהרת בריאות הילד/ה :
אני מצהיר/ה כי (נא לבחור):  * *
אופן תשלום:  *

 *